Ludo
Bekker,
Chadija
Callebaut,
Laura
Dewinter,
Barbe
Dumoulin,
Stefaan
Feys,
Filiz
Has,
Greet
Houben,
Ruben
Lauwers,
Steven
Lemaire,
Petra
Magnus,
Bauke
Pelicaen,
Veerle
Putzeys,
Phaedra
Rerren,
Mirthe
Schots,
Emilie
Smets,
Brecht
Sommen,
Liliane
Spitz,
Gert
Standaert,
Robin
Stevens,
Celine
Styven,
Gerlinde
Thys,
Nore
T'Syen,
Toon
Tweepenninckx,
Gert
Van
Conkelberge,
Jona
Vander
Elst,
Ruben
Van
Dessel,
Elien
Vansevenant,
Mattias
Vansteenkiste,
Michael
Van
Steijvoort,
Elke
Vannuffelen,
Laure
Verschoren,
Bart
Wouters,

Wie zijn wij

czaar is op 1 juli 2022 van start gegaan met een sterk team. We brengen een mix van ervaring, hernieuwd enthousiasme én aangescherpte ambities. Bewust van de bevoorrechte situatie om te kunnen bouwen aan een solidaire, betaalbare en duurzame wereld, staat ieder van ons klaar om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

czaar maakt ruimte en architectuur voor mensen. Architectuur die ten dienste staat van de gebruikers en hun ruime leefomgeving, die elk individu naar waarde schat en tegelijk kansen schept voor verbondenheid. Architectuur die zorgzaam is, in de eerste plaats voor kwetsbare groepen in de samenleving. Architectuur die het verschil kan maken.

czaar laat ruimte, òpen ruimte, voor de natuur en haar eco-systemen. We zetten actief in op een versterking van groen-blauwe netwerken. Ons uitgangspunt is een zuinig gebruik van ruimte en middelen. Ook hier hanteren we het zorgzaamheidsprincipe.