Terug naar overzicht

Circulair bouwen in samenwerking met Labland

28/10/2022

Verborgen in een geheim park in Leuven, omgeven door eeuwenoude abdijmuren en prachtige bomen, staat een groot paviljoen. Het werd in de jaren ’60 gebouwd voor een jeugdbeweging, maar door het vertrek van de Franstalige gemeenschap kwam het gebouw decennialang quasi leeg te staan. Toen OBC Ter Wende, een begeleidingscentrum voor jongeren met een moeilijke thuis, aanklopte bij czaar architecten voor nieuwe dagbestedingslokalen, was de keuze snel gemaakt: op deze plek zou een circulair paviljoen verschijnen dat verrijst uit de restanten van het oude paviljoen.

Door het nieuwe gebouw binnen de footprint van het oude paviljoen te plaatsen, vrijwaren we het groene park en kunnen we de bestaande fundering grotendeels hergebruiken. Ondanks het kleine programma kiezen we voor een gebouw met twee bouwlagen, dat dankzij het uitgesproken reliëf kan ontsloten worden op beide verdiepingen zodat het geheel rolstoeltoegankelijk is zonder lift. Om het compacte volume te laten opgaan in de groene omgeving, werd gekozen voor een houten gevelbekleding waarbij de bestaande planken uit het oude paviljoen worden hergebruikt. Al snel werd de ambitie verhoogd om het gebouw volledig circulair te ontwerpen.

Een ontmoeting met Labland vzw groeide al snel uit tot een intensief traject van cocreatiesessies waarbij ook TEKEN architectuur betrokken werd om het uitvoeringsdossier verder circulair uit te werken en een gebouw met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. In oktober 2022 wordt het bestaande paviljoen gedemonteerd door het Leuvens sociaal maatwerkbedrijf Wonen & Werken, waarbij te recupereren materialen volgens een hergebruiksinventaris worden gestockeerd om een tweede leven te krijgen in het nieuwe gebouw. De fossielvrije energieopwekking met warmtepomp en PV-installatie, gecombineerd met duurzaam regenwaterbeheer en ecologische bouwmaterialen, maken het plaatje compleet.

Lees meer in het persbericht van Stad Leuven.