Terug naar overzicht

Denderrust

Woonzorgcampus met vierkantshoeves rond geborgen woonerven

WZC Denderrust bevindt zich aan de rand van de dorpskern in een omgeving die gekenmerkt wordt door open weilanden met bomen, veldwegen, woonerven en hoeves. Er wordt een doorwaadbaar binnengebied gerealiseerd voor bewoners, bezoekers en voor buurtbewoners: bestaande en nieuwe paden worden doorgetrokken doorheen het binnengebied.

Het programma is opgesplitst in 2 woonzorgclusters met maximum 14 bewoners (cluster 1 & 2) en een publieke cluster met onthaal, dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en ontmoetingsruimte (3). De zorgclusters worden georganiseerd rond een afgesloten, geborgen woonerf met veel privacy voor de bewoners. In het te renoveren 'Oud Klooster' worden 6 assistentiewoningen gerealiseerd.

Er wordt ingezet op een goede integratie in het dorpsweefsel door een vormelijke verwijzing naar de hoevetypologie en bijhorende materiaalgebruik (roodbruine baksteen, rode keramische dakpannen …). Een gevoel van kleinschaligheid wordt opgeroepen door de hellende daken en de verspringende gevelvlakken. Het geheel betracht het scheppen van een herkenbaar en vertrouwd beeld voor de bewoners.

  • Jaar: 2023
  • Programma: vernieuwing en uitbreiding woonzorgcampus
  • Locatie: Herdersem (Aalst)
  • Opdrachtgever: WZC Denderrust
  • Team: czaar architecten ism. Juri
  • Foto's: Anton Coene