Terug naar overzicht

Residentiewijk Mol

Energetische renovatie van een naoorlogse erfgoedwijk

De residentiewijk werd gebouwd in de tweede helft van de twintigste eeuw ‘uit het puin van de Tweede Wereldoorlog’. De bebouwing werd ingebed in het bestaande groen & reliëf van de site; het resultaat was een woonwijk met een uitzonderlijk groen karakter. Door het orthogonale inplantingspatroon, de repetitie binnen de gebouwen van dezelfde typologie en de uniformiteit in bouwstijl, materialisatie en kleurgebruik wordt de wijk als evenwichtig geheel ervaren. Een waardebepaling van de gebouwen bepaalde welke gebouwen werden behouden en vervangen in het masterplan. Bij de renovatie worden de aanwezige bouwkundige en landschappelijke kwaliteiten maximaal gerespecteerd.

De grondplannen en structurele opbouw van de rijwoningen blijven in grote lijnen ongewijzigd, door beperkte planwijzigingen worden de woningen aangepast aan woonnoden van gezinnen anno 2021.

Het bouwvolume met de studio’s kan architecturaal worden beschouwd als het meest prominente gebouw. De indeling van de grote en kleine studio’s en de conciërgewoning werd, behalve de herindeling van de badkamers, niet gewijzigd. Ondanks de complexe opbouw van het gebouw – grote en kleine studio’s in splitlevel gekoppeld aan gaanderijen die in doorsnede afwisselen met de slaapgedeeltes van de grote studio’s – slagen we erin om het oorspronkelijk materiaalgebruik te imiteren of evoceren (parement, structurele betonelementen, sierbetonbanden, puien met invulpanelen, …) maximaal te respecteren en een energetisch verantwoorde bouwschil te creëren.

Ook bij de familiale appartementen werd de structuur grotendeels behouden. Op de verdiepingen werden beperkte planaanpassingen doorgevoerd, op het gelijkvloers werd de vroegere stookplaats vervangen door één bijkomend appartement en een garagebox.

De rijwoningen, studio’s en appartementen worden aangesloten op een warmtenet verwarmd met geothermische warmte (afkomstig van de eerste Vlaamse diepgeothermiecentrale, nabij de wijk en ontwikkeld door VITO) en het overschot aan warmte aanwendt om elektriciteit te produceren. De schildelen en technieken werden volgens de eisen van een ingrijpende energetische renovatie aangepakt. Voor de rijwoningen werden de bredere, bestaande spouwen van de kopgevels na geïsoleerd. De overige gevels werden afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd met isolatie en nieuw schrijnwerk die het bestaande uitzicht nabootsen. Het gevelmetselwerk van de studio’s wordt vervangen door steenstrips op isolatie en het nieuwe schrijnwerk wordt volgens de oorspronkelijke detaillering hersteld. De rijwoningen halen een E-peil E59-E63, de studio’s E52-E56.

  • Jaar: 2022
  • Programma: Renovatie 40 rijwoningen, 48 studio’s & 28 familiale appartementen
  • Locatie: Residentiewijk, Boeretang, Mol
  • Opdrachtgever: Cordeel Zetel Hoeselt
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 architecten) i.s.m. Ontwerpatelier Peter Jannes
  • Foto's: Steven Massart