Terug naar overzicht

d’Udekem d’Acoz

Restauratie van een patriciërswoning met strak modernistische uitbereiding

Het Hotel d’Udekem d’Acoz (16de-18de eeuw), beschermd als monument, maakt de kern uit van het Sint-Pieterscollege.

Het bestaande gebouw werd grondig gerestaureerd, waarbij de bestaande waardevolle elementen maximaal in hun oorspronkelijke luister werden hersteld. De storende elementen van tussentijdse verbouwingen werden verwijderd, nieuwe toevoegingen ondersteunen op een eigengereide wijze de oorspronkelijke architecturale kwaliteiten. Het gebouw wordt ingevuld met representatieve functies en ondersteunende ruimtes voor de leerkrachten: leerkrachtenlokaal, studieruimte, vergaderlokalen, individuele bureautjes en gespreksruimtes.

Om deze functies bereikbaar te maken werd een nieuwe, aangepaste verticale ontsluiting voor het ganse gebouw voorzien.

In het kader van het schoolgebeuren wordt de nieuwe toegang gericht op de speelplaats aangezien die fungeert als draaischijf van de circulatie in de school. Het nieuwe toegangsgeheel met trappenhuis krijgt een signaalfunctie naar de speelplaats toe.

Om de autonomie van het bestaande gebouw zoveel mogelijk te respecteren, is het nieuwe ontsluitingsgebouw opgevat als een glazen overgangsruimte die aan de oostzijde afgeschermd wordt met een schijfvormige antracietkleurige wand. Het geheel krijgt een strakke en hedendaagse vormgeving. De monochrome en industriële sfeer contrasteert met de verfijnde afwerking van het monument waardoor de uitbreiding fungeert als discrete coulisse.

  • Jaar: 2020
  • Programma: restauratie van het voormalige Hotel d’Udekem d’Acoz, met toevoeging van nieuw trappenhuis ten behoeve van het Sint-Pieterscollege
  • Locatie: Leuven
  • Opdrachtgever: vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 Architecten) & Studio Roma
  • Foto's: Steven Massart