Terug naar overzicht

Nieuwe Baan

CO2-neutrale wijk op maat van een dorpskern

Het nog onbebouwde terrein van ca 1,5 ha is gelegen in het centrum van Werchter, op een binnengebied achter de hoofdstraat, tussen parochiezaal en gemeentelijke basisschool. De woonuitbreiding staat in het teken van kernversterking en zal o.a. zorgen voor herhuisvesting van gezinnen die zonevreemd in een natuurgebied wonen.

czaar heeft ervoor gekozen deze wijk maximaal te integreren in de eigenheid van de authentieke plattelandsgemeente en ze tegelijk op te vatten als “klimaatwijk” door ze maximaal CO2-vrij en energie-autonoom te maken. De bouwvolumes zijn compact en kleinschalig, de architectuur uiterst eenvoudig en passend binnen de typologie en het kleurenpalet van de gemeente. Alle gebouwen krijgen een hellend dak met PV-panelen dat maximaal op de zon gericht is. De verwarming van de woningen en de appartementen gebeurt met lucht/water warmtepompen.

Er wordt ingezet op een groene en maximaal verkeersvrije openbare ruimte: auto’s worden slechts in een beperkte zone toegelaten en een fietsroute verbindt het Kerkplein met de school. Oppervlaktewater kan via open wadi’s in de ondergrond infiltreren. De rustpunten, ontmoetingsplekken en natuurlijke spelelementen zijn een meerwaarde voor de bewoners en voor de kinderen van de basisschool.

  • Jaar: 2024
  • Programma: nieuwe sociale woonwijk met 27 ééngezinswoningen en 33 appartementen
  • Locatie: Werchter
  • Opdrachtgever: Kanvaz