Terug naar overzicht

De Latten

Gemengd complex als eindpunt herontwikkeling Leuvense Vaartkom

Binnen de grootschalige herontwikkeling van de zone rond de Vaartkom, werd een gemengd complex programma gerealiseerd met sociale appartementen, startersappartementen, handelszaken en de kantoren van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. De verschillende gebouwdelen zijn gescheiden volgens functie en opdrachtgever (Dijledal, Stad Leuven, woningen, kantoren, handelspanden, ...).

Alle woongelegenheden, zoveel mogelijk zuid gericht, genieten van de potenties die de plek in zich draagt: er is uitzicht op groen, op water, op het Victor-Broosplein, het Engels Plein of op een combinatie van die elementen. Het groen van het park Keizersberg wordt vanuit het centrum van het bouwblok duidelijk zichtbaar gehouden en versterkt door groendaken en aangepaste beplantingen op het binnengebied.

Het binnengebied omvat een mix van functies: een terras voor het personeel van de kantoren, tuin/terras voor de bewoners van enkele appartementen, passage naar (de fietsenstallingen van) alle appartementen. Door een gepaste zonering blijven alle functies hun privacy behouden.

De ruimtelijke binding in het geheel wordt verzekerd door een eenvormige architectuur, een doorlopende sokkel en een afstemming op het RUP Vaartkom. Qua materiaalgebruik spiegelt het nieuwe gebouw zich aan de omgeving. Rode baksteen, luifels en terrassen in beton verwijzen naar gelijkaardige elementen in het historisch patrimonium (Entrepotgebouw, Hungaria). Het gebouw vormt ook een duidelijk begin- of eindpunt van de volledige ontwikkeling langs de noordelijke oever van de Vaartkom.

  • Jaar: 2014
  • Programma: 69 appartementen, commerciële ruimten, zetel huisvestingsmaatschappij (kantoren & ateliers) met ondergrondse parking
  • Locatie: Vaartkom, Leuven
  • Opdrachtgever: cvba so Dijledal & AGSL
  • Team: czaar architecten (vroeger A33 architecten)
  • Foto's: Jan Liégeois